Ettetellimise tingimused ja privaatsuspoliitika

 

– Tellida saava ainult kliendistaatuses isikud (füüsilised ja juriidilised isikud), tasudes kas pangaülekandega või arve alusel. Sularahaga arveldamist ei toimu. 

– Kliendistaatust saab taotleda läbi vastava vormi, mis asub SIIN.

– Tellimuste vastuvõtmise perioodid on 1. kuni 10. kuupäev, 11. kuni 20. kuupäev ja 21. kuni kuu lõpukuupäev.

—————————————————————————————————————————————————-

NÄIDE:

Tellimuste vastuvõtmise periood on 1.-10. kuupäev:

— Olete saanud kliendistaatuse ja tellite kauba 8. kuupäeval (ostukorvis näete kaubasoodustusi vastavalt tellitud kogustele).

— Tasute kauba eest kas pangalingiga või arve alusel. Laekumine pangalingiga toimub automaatselt. Arvega laekumisi kontrollitakse selle näite perioodil 10. kuupäeval.

— Teie tellimus saadetakse ära 10. kuupäeval ehk tellimuste vastuvõtmise viimasel päeval.

— 10. kuupäevast hakkab jooksma kategooria juures toodud kauba saabumise tähtaeg, mis võib olla maksimaalselt 30 päeva. Varem ja terviktellimuse ulatuses saabunud kaup saadetakse välja koheselt saabumisel. Meiepoolset kauba laos hoiustamist ei toimu.

————————————————————————————————————————————————————————————————

– Tellimuste täitmine tellimiskeskkonnas algab peale tellimisperioodi (tellimuste vastuvõtmise perioodi). Täitmise ehk kauba saabumise aeg on esitatud iga kaubakategooria puhul selle kirjelduses. 

– Kohapeal müüki ja kauba üleandmist ei toimu.

– Klient on vastutav enda poolt tellimiskeskkonnas või kirjavahetuses sisestatud isikuandmete õigsuse eest. K.a. ülekandega tasumisel, et oleks lisatud tellija nimi (nimetus) ja tellimuse number.

– Enda kliendistaatuse teistele isikutele kasutada andmine ei ole lubatud. Selle tuvastamisel kaotab klient koheselt õiguse esitada kaubatellimusi homecraft.eu keskkonna kaudu.

– Kauba eest mõjuva põhjuseta tasumata jätmine, hilinenud tasumine ja juba esitatud tellimusest loobumine toob kaasa kohese ja püsiva tellimiskeskkonna kasutamise keelu. Samuti toimitakse.  Kliendile tagastatakse tasumise korral tema raha, millest on lahutatud paki saatmise ja tagastamise kulud.

– Arvega tellimisel on selle tasumiseks tellimisperioodi viimasele päevale eelnev päev, v.a. e-arveid tasuvad asutused, MTÜ-d ja teised juriidilised isikud. Hilinenult arve alusel tasutud tellimusi ei kontrollita ja klient peab sellest ning tagasimakse saamiseks teavitama homecraft.eu esindajat kirjalikult. Arve tasutakse ühe tervikuna.

– Laotelefon 5546659 vastab vaid tööajal ehk E-R kell 9-16. Varjatud numbritele telefonis ei vastata, samuti ei helistata töövälisel ajal tehtud vastamata kõnedele tagasi.

– Homecraft.eu-l on õigus igal ajal kliendisuhe üles ütelda. Sellisel juhul tagastatakse pooleliolevate tellimuste raha. Kliendisuhte ülesütlemist ei pea põhjendama.

Täpsemad tellimistingimused on esitatud allpool:

 1. Toodete tellimise tingimused

Käesolevad tingimused määravad tellimiskeskkonna Homecraft.eu külastaja ehk Tellija ning selle haldaja OÜ Lõngaladu24 ehk Müüja vahel tellimiskeskkonnast kaupade tellimisel tekkivaid õigussuhteid. Tellimust vormistades ja makstes kinnitab Tellija, et ta on tellimuse tingimustega tutvunud ning on nendega nõus.

 1. Tootevalik ja hinnad

Tellija saab tellimiskeskkonnas toodetega tutvuda lugedes toodete lühikirjeldusi ja vaadates illustratiivseid pilte. Kui Tellijal on vaja toote kohta enne tellimist täpsustavat teavet siis on Tellijal võimalus pöörduda tellimiskeskkonna klienditoe poole info@homecraft.eu või +372 5546659.

Kõik tellimiskeskkonnas esitletavad hinnad on toodud Eurodes ja sisaldavad mittetagastatavat käibemaksu. 

Müüja jätab endale õiguse neid tingimusi ja oma toodete hindasid muuta ühepoolselt. Muudatused hindades jõustuvad hetkest, mil teave esitatakse lehel Homecraft.eu.

Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse kinnitusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Kauba tarnimine

 1. Tellimuste täitmine.

Tarne:

Tellija saab kauba kätte tellimiskeskkonnas äratoodud automaatidest, kohapealset kauba kättetoimetamist ei toimu – Homecraft.eu on ainult internetis tegutsev tellimiskeskkond.

Homecraft.eu võib toodud tarne hinnale kehtestada erisusi sõltuvalt kampaaniatest või kauba olemusest (kaal, suurus jne). Tarne lõplik hind on nähtav ostukorvis ja kassas.

 1. Tellimuse vormistamine ja selle eest tasumise kord

Kui Tellija on kindel, et toode talle sobib, siis saab Tellija toote lisada ostukorvi ning vormistada tellimuse klikkides lingile „Esita tellimus”. Kui Tellija täidab tellimisvormi, saadetakse talle automaatselt tellimusvormil määratud e-maili aadressile arve.

Tellija saab internetipoes tellimuse eest tasuda pangaülekandega või pangalingiga. Pangaülekandega tasumisel peab tasuma tellija kauba eest ühe maksega kauba terviksumma ning sinna kindlasti kirjutama nime ja tellimuse numbri. Osamaksetena või kauba ja transpordi eest eraldi tasudes toote eest tasumist ei arvestata ning summa tagastatakse.  

Kauba ettetellimisega kohustub Tellija selle eest tasuma arvele märgitud summa kahe kalendripäeva jooksul või arvestusega, et see oleks homecraft.eu arvel tellimuste vastuvõtmise prioodi lõpuks, mis on eelduseks selle tellimuse täitmiseks ja tellijale saatmiseks.

 1. TELLIMISÕIGUSE KAOTAMINE

5.1 Kauba eest mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral kõnealust klienti enam ei teenindata ning klient kaotab tähtajatult õiguse esitada keskkonnas Homecraft.eu edaspidiseid tellimusi. Maksmata jätnud kliendi kontaktandmeid hoitakse OÜ Lõngaladu24 poolt ning nende esinemisel keeldutakse kauba eest tasumata jätnud tellija tellimuse täitmisest ja tagastatakse maksmise korral tasutud raha kuni 30 kalendripäeva jooksul.

 5.2. Mõjuva põhjuseta (defektne kaup) kauba tagastamisel (nt klient ei ole rahul vardasoovituse või muu soovitusliku tegevusega kaubakirjelduses – nt mida sellest lõngast soovitatakse teha) kaotab klient jäädavalt õiguse tellida kaupa Homecraft.eu ja Sooduslõngad.ee keskkonnas.

5.3 Kui klient kas solvab või käitub muul viisil meie teenindajaga ebaviisakalt, siis kaotab klient jäädavalt õiguse tellida kaupa Homecraft.eu ja Sooduslõngad.ee keskkonnas.

 1. Kauba tagastamine

Ostjal on 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist õigus kaupa vahetada või raha tagasi küsida.

 • Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi Tellija tootepakendit avada. Müüa võtab Kauba tagasi ainult kasutamata kujul (nt kilepakend avamata) ja originaalpakendis.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada Müüjale avaldus koos arve koopiaga e-posti aadressile info@homecraft.eu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Kauba tagastamine toimub Tellija enda kulul ning esialgset transpordikulu Müüja Tellijale tagasi ei maksa.

Tellija tagastab kauba nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kauba tagasisaatmise või ümbervahetamise kulud kannab Tellija.

Tagastatav või ümbervahetatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata.  

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

 1. Privaatsuspoliitika ehk kliendi isikuandmete töötlemise kord

Homecraft.eu kohustub kaitsma kliendi privaatsust ja hoolitsema selle eest, et kliendi isikuandmed on kaitstud.

Homecraft.eu tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste ning muude asjakohaste õigusaktidega.

Homecraft.eu ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;

Homecraft.eu ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

 1. Teabe kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab Homecraft.eu käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jm), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud ning ei kuulu Homecraft.eu poolt avaldamisele.

Homecraft.eu austab oma klientide isikuandmete konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega. Igasugune tegevus Homecraft.eu vastu isikuandmete lubamatuks avaldamiseks on õigusvastane ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse vastavalt kehtivatele õigusnormidele.

Isikuandmeid töötleb OÜ Lõngaladu24, Viljapuu 11, 74117 Maardu ning ei edasta neid töötlemiseks kolmandatele füüsilistele ega juriidilistele isikutele.

 1. Homecraft.eu teated

 Homecraft.eu saadab vaid olulist ja asjakohast teavet, millest klient peaks olema teadlik. Pakkumisi e-posti aadressidele ei edastata. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

 1. Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Homecraft.eu teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida Homecraft.eu saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

 1. Lingid teistele kodulehtedele

Homecraft.eu koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid Homecraft.eu ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Homecraft.eu privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Homecraft.eu teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle eeltoodud tingimustega.

Shopping Cart